Maintenance

Maintenance

Maintenance Service

           ทางเลือกใหม่ ที่นี่ ไม่เหมือนใคร.....สำหรับท่านที่ซื้อ Template | Extension มาแล้วพบปัญหา เสียเวลาแก้ไข Configuration แก้ไขปัญหา อยากให้ท่านเลือกใช้บริการกับทางเรา นำปัญหาที่พบติดต่อ AWiseSystem.com ยินดีให้คำปรึกษาตามข้อตกลงกัน เพื่อท่านสามารถพัฒนางานของท่านให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเรายังมีบริการอื่นอีก
 

1. รับทำ Website จด Domain รับฝาก Hosting

          รับทำ Website รับทำ Theme หรือ Template จำหน่าย Theme ลิขสิทธิ์

 
2. Web Maintenance

            บริการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบกิจการขนาดเล็ก องค์กร หน่วยงาน บริษัทของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ขาดบุคลากรผู้เชียวชาญในการการดูแล ไม่มีงบประมาณว่าจ้าง webmaster ดูแล website ไม่มีเวลา Update ข้อมูล การลงเนื้อหาซับซ้อน ยุ่งยาก ขาดความรู้ ความชำนาญในการแก้ไขเว็บไซต์ ทำให้เกิดความล่าช้า ปัญหาเหล่านี้ของบริษัทจะหมดไป เราช่วยท่านได้ ด้วยบริการดูแล Update website หรือ Web Maintenance Service ที่มีความต้องการปรับแต่งข้อมูล Update เนื้อหา หรือเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าต่าง ๆ บริการดูแล Update ข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน ดังที่ว่า "เว็บไซต์ที่ดี ต้องมีความทันสมัย น่าเชื่อถือ เนื้อหาข้อมูล อัพเดจเป็นปัจจุบัน เพื่อทันต่อเหตุการณ์ ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลที่ดีกับไป สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม" ทาง AWiseSystem.com มีบริการหลายรูปแบบ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทต่อครั้ง หรือประเมินราคาแบบเหมาทั้ง Website แล้วแต่ข้อตกลง เมื่อมี Website แล้วสิ่งสำคัญขาดไม่ได้นั้น คือ บทความ เมื่อมีหน้าเรียบร้อยแล้ว ไม่มีบทความเนื้อหาหน้า Website ขาดการ Update ทำให้องค์ประกอบสำคัญขาดหายไป อาจด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำการดูแล Website เจ้าของ Website ไม่ชำนาญการ Update จึงเป็นไปได้ยาก เพราะ Website เปรียบเสมือนห้องรับแขกที่ต้อนรับแขกมากเยือนจากที่ต่าง ๆ ดังนั้น ทาง AWiseSystem.com เล็งเห็นปัญหานี้ของท่าน จึงอาสาทำหน้าที่ดูแล Update แทนท่าน ทางเรามีบริการแบบรายเดือน แบบรายปี แบบเหมา ๆ สามารถตกลงกันได้ ตามความจำเป็นของแต่ละ Websiteบริการ Package นี้เหมาะสำหรับ Website ที่มีปริมาณ Data / Graphic / VDO ฯลฯ ที่ไม่สามารถใส่กระดาษ A4 ได้ ทางเรายินดีช่วยท่านในการ Update และเปลี่ยนแปลงข้อมูล Website 4 ครั้งต่อเดือน หรือ 8 ชั่วโมงการทำงาน 

 อัตราค่าบริการ มีให้เลือก 3 แบบ
1. Web Maintenance Service #1
2. Web Maintenance Service #2
3. Web Maintenance Service #3

สิ่งสำคัญก่อนนัดพบ
 

3. บริการเสริม Backup ข้อมูลลง Server ของลูกค้า

     หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอบแบบฟอร์ม ทางเราได้จะได้จัดเอกสารและประเมินราคาได้อย่างถูกต้อง


4. บริการด้านคอมพิวเตอร์
  
รับซ่อมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการโดยยกมาที่ร้าน หรือให้ทาง AWiseSystem.com ออกบริการรับ-ส่งเครื่องนอกสถานที่โดยคิดอัตราค่าบริการตามระยะทางที่กำหนดไว้ 

5. บริการด้าน Network
     รับเข้าหัว RJ-45 ติดตั้ง Router ตามบ้าน ร้านค้า องค์กร วางระบบ Hotspot ออกคูปองชั่วโมง/เดือน Block Bittorrent Block website ที่ไม่ต้องการให้เข้า ฯลฯ รับวางระบบ Network ภายในองค์กร สำหรับลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์กับทาง AWiseSystem.com พร้อม Configuration เบื้องต้น  

There are no products matching the selection.